Циљ и визија редакције Прокупачких вести је објективно извештавање о збивањима на територији града, на крајње професионални начин придржавајући се Закона о информисаљу, Закона о заштити приватности података и Етичког кодекса новинарства.

Сврха портала је искључиво информативног карактера, на основу података директно од извора, и преношење информација, поштујући кодексе објављивања других медија, а опет у сврху информисања грађана притом не заузимајући никакав политички или било који други став.

Велики број аутора пише за нашу редакцију чиме је целокупно покривено друштвено интересовање грађана и наша редакција се труди да читаоцима омогући што већи избор категорија и разноврсног садржаја.

Закон о информисању је постулат  нашег портала којег се придржавамо.

У текстовима може се приметити различити стилови писања, што је и циљ наше редакције како бисмо тиме избегли једноличност једног аутора који би покривао све важне сфере информисања.

Портал је прилагођен свим нараштајима и даје могућност објављивања и оглашавања свим грађанима који се такође придржавају Закона о информисаности.

Редакција Прокупачких вести.