Кризни штаб у Прокупљу – Обавезне препоруке за безбедан рад угоститељских и других објеката

У складу са одлукама Владе Републике Србије о предузимању мера заштите током пандемије корона вируса Кризни штаб у Прокупљу на данашњој седници донео је препоруке за детаљну организацију рада угоститељских објеката, кладионица, коцкарница и аутомат клубова у нашем граду .
На основу тога рад ових објеката на територији града Прокупља мора бити организован тако да се на најмању могућу меру сведе могућност преношења вируса SARS-COV-2 и то и између свих у објекту, гостију, корисника и запослених.
„Ово ће се постићи сталном применом најважнијих мера превенције – социјално дистанцирање, ношење личне заштитне опреме, мере личне и опште хигијене појачане на највишу могућу меру и сталне дезинфекције а важно је спроводити и надзор над придржавањем ових мера, каже се у саопштењу штаба.
Тако ће се рад угоститељских и објеката за припрему и доставу хране убудуће обављати доставом хране на кућну адресу, путем шалтерске продаје хране и пића на киосцима и другим сличним објектима у угоститељским објектима на отвореном , баште, затим у затвореном као и у комбинованим објектима, који обављају своју делатност на два или више начина.
За све њих важиће мере које подразумевају обавезно ношење личне заштитне опреме свих запослених током радног рада, маске, радне униформе, рукавице а запослени који директно комуницирају или услужују госте и кориснике пожељно је да користе и визир.
Власници угоститељских и услужних објеката су у обавези да обезбеде и користе дезинфекциона средства за запослене и кориснике, односно да пре почетка рада неопходно обаве проветравање, прање, чишћење и дезинфекција простора и прибора и опреме.
Када су у питању мере предострожности из штаба апелују да се пре коришћења воде за пиће у објекту, отворе све славине и пусти да вода истиче средњим млазом све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe уцевима, односно док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe.
У случajу дa је вода измењених карактеристика и нaкoн дeтaљнoг испирaњa, пoтрeбнo je обратити се JКП “HAMMEUM” Прокупље нa тeлефон 027/321-788, или Институту за јавно здравље Ниш нa тeлефон 018/42-33-587, локал 142.
Такође, при коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у складу са упутством произвођача везано за намену, концентрацију, начин примене и неопходно контактно време. Строго водити рачуна да дезинфекционо средство не дође у контакт са храном .
Важно је и се обезбеди и обележе места за хигијенско одлагање отпада у објекту и башти за одлагање маски, рукавица и другог отпада и да се тај отпад одлаже такође уз употребу заштитних средстава.
Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите. У свим угоститељским објектима, у складу са могућностима, одвојити поступке наплате услуга од послова услуживања хране, запослени који послужује храну и пиће не треба да наплаћују услуге.
Такође, на видним местима поставити обавештење о мерама превенције,одржавање растојања, ношење маски и рукавица приликом преузимања, дезинфекција руку, уз препоруку кратког задржавања.
На спољној страни пултова, доступно купцима, поставити дозер пумпу или пумпицу са распршивачем са дезинфекционим средством. Потребно је на улазу у објекат поставити дезо-баријере и дозере за дезинфекцију руку за обавезну дезинфекцију при уласку у објекат по могућству бесконтактни дозери.
Распоред столова у затвореном или отвореном простору угоститељских објеката организовати тако да размак између гостију који седе за истим или суседним столовима не буде мањи од прописане социјалне дистанце од два метра. У супротном обезбедити физичке баријере од плексигласа или другог пуног материјала који ће делити простор између столова.
Такође је потребно избацити из употребе послуживање кечапа,сенфа, сосева, уља, сланика,шећера, чајева и слично из посуда за заједничку употребу, као и самоуслуживање прибора из заједничких гондола. Користити папирне меније за једнократну употребу, који се бацају после сваког госта или евунтуално меније за вишекратну употребу, погодне за дезинфекцију, који се морају обавезно дезинфиковати после сваког госта. Кад год је могуће, истицати мени на местима која су видљива гостима чиме би се смањила могућност контакта са евентуално контаминираним површинама.
Контролисати поступак прања посуђа уз обавезно машинско прање или, ако за то нема услова, прање детерџентом на што вишој температури уз завршну дезинфекцију наменским дезинфекционим средством. Угоститељске објекте редовно проветравати и не користити вештачку вентилацију затвореног централизованог типа, као и климатизацију у објектима уколико се ради о сплит систему, односно систему у коме ваздух циркулише унутар просторије проласком кроз унутрашњу јединицу клима уређаја без размене истог са спољним свежим ваздухом. Фаворизовати бесконтактно плаћање картицама тако што корисник сам прислања картицу на аутомату . Ако се услуга плаћа готовином, неопходна је дезинфекција руку, рукавица након сваке наплате, а пре било које друге радње.
Посебну пажњу обратити на коришћење санитарних просторија, односно на улазним вратима у санитарне просторије поставити обавештење о обавезној дезинфекцији руку пре и након коришћења. Опционо и испред улазних врата у санитарне просторије поставити дозер са дезинфекционим средством. Такође контролисати појединачни улазак посетиоца у санитарне просторије да приликом уласка, особа мора имати маску и приликом изласка особа мора извршити прање и дезинфекцију руку.
У санитарним просторијама морају бити на располагању течни сапун, топла вода и једнократни папирни убруси за руке или апарат за сушење руку, као и дозер са дезинфекционим средством за руке на бази 70 посто алкохола , у складу са могућностима Више пута у току дана, минимално на сваких 120 минута рада, спровести чишћење и дезинфекцију санитарних просторија, подова и свих површина са којима се долази у контакт.
За рад шалтера уколико је могуће раздвојити поступак наручивања и плаћања од поступка издавања производа, те послове треба да обављају две особе на различитим пултовима уз поштовање социјалног дистанцирања.
И овде је обавезна дезинфекција руку и пулта после сваког купца, као и након сваке наплате, а пре издавања наруџбине у ситуацијама када то ради иста особа. У складу са могућностима, поставити преграде, заштиту између запослених и корисника, од плексигласа или другог материјала који се може прати и дезинфиковати.
У складу са могућностима јасно обележити путеве приступа и удаљавања од објекта, како би се избегло стварање гужви, уз поштовање социјалне дистанце – одржавања растојања између клијената од најмање два метра док чекају на услугу наплате или преузимања хране и пићаg.
Достава хране и пића – кетеринг вршиће се такође под одређеним условима који подразумевају да запослени приликом доставе носи маску и рукавице, пожељно и визир. Затим да се обавезно најави телефоном или јављањем на интерфон.
Приликом предаје поруџбине држати што већу могућу дистанцу од клијента а након примања готовине од корисника, обавезно извршити дезинфекцију рукавица ако није могућа промена.
Хигијену и дезинфекцију возила за доставу треба спроводити што чешће,препоручљиво након сваког завршеног “круга доставе”.
У оквиру ових мера јако значајна је лична хигијена запослених, што значи најважнија је хигијена руку, што подразумева чешће прање руку, сапуном и водом, најмање 20 секунди а обавезно након коришћења тоалета, пре припреме, служења или конзумирања хране, након кашљања, кијања и коришћења марамица за нос, контакта са површинама које се често додирују, пре стављања и након скидања рукавица, након контакта са гостима или корисницима услуга, након прања, дезинфиковати руке средством на бази 70 одсто алкохола. Такође је важно избегавати додиривање очију, уста и носа.
Послодавац има обавезу да спроводи праћење здравственог стања запослених при доласку на посао путем бесконтактног мерења телесне температуре или праћењем појаве симптома болести и да одмах удаљи са радног места запослене код којих су се испољили симптоми болести – повишена телесна температура, симптоми респираторне или цревне болести.
Простор у коме је боравила таква особа проветрава се и детаљно дезинфикују све површине, предмети, прибор и опрема наменским дезинфекционим средствима у складу са упутством произвођача, уз обавезно коришћење личне заштитне опреме.
Запослени који су били у блиском контакту са особом код које је потврђена COVID-19 инфекција сматрају се изложеним и даљи поступак је у складу са препорукама надлежних здравствених институција.
Током рада послодавац је дужан да организује чешће краће паузе за одмор запослених обзиром на обавезу ношења личне заштитне опреме и потребу доследне примене других мера превенције, које додатно ангажују запослене.
Послодавац је у обавези да обавести запослене о потреби праћења сопственог здравственог стања и пријављивања појаве симптома респираторне или цревне болести и повишене телесне температуре, уз обавезу телефонског јављања претпостављеном, и обавезног недоласка на посао и даљег поступања у складу са званичним препорукама.
Важно је и правилно коришћење личне заштитне опреме, маске, радне униформе, рукавица, док у случајевима у којима није могуће избећи контакт мањи од два метра користити и визир.
Од велике је важности поштовање социјалне дистанце – удаљеност од два метра у складу са могућностима током свих процеса рада, али и током пауза и спровођења мера појачане личне хигијене, посебно чешћег прања и дезинфекције руку.
Обавезно је спровођење мера појачане опште хигијене – чешће прање и дезинфекција простора, површина, опреме, редовног проветравања простора.
Гости у угоститељском објекту такође су у обавези да приликом уласка у објекат носе маску, која се мора носити и приликом преузимања хране и пића путем кућне доставе или шалтерске продаје.
Без маски у простору објекта могу боравити само гости док су за својим столом. У свим осталим приликама боравка у простору објекта, доласка,одласка, наручивања, преузимања, плаћања на пулту, коришћења санитарних просторија, гости морају носити маску.
Ове препоруке се односе на све објекте из области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење, на кладионице, коцкарнице и аутомат клубове.
Наведене препоруке ће се у складу са одлукама Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације, стањем на терену и фазном приступу у организацији и раду угоститељских објеката прилагођавати и по потреби допуњавати или мењати. Надзор над придржавањем наведених мера вршиће надлежне инспекцијске службе.

Буди први са коментаром

Оставите коментар

Ваша емаил адреса неће бити објављена


*