Обука послодаваца за ангажовање сезонских радника

Град Прокупље, у сарадњи са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД), и уз подршку ГИЗ-а, Министарства финансија-Пореске управе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства пољопривреде организовао је предавање за послодавце на тему “Примена Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима”.

Сам  Закон, који је почео да се примењује од 1. јануара ове године, у пољопривреди се односи на гајење једногодишњих и вишегодишњих биљака, садног материјала, узгој животиња, сaкупљање шумских плодова, мешовиту пољопривредну производњу и друго.

Отварајући ово предавање, заменик градоначелника Прокупља Мирољуб Пауновић рекао је да је добро што је правним прописима регулисано радно ангажовање сезонских радника.

-У Прокупљу, где се велики број газдинстава бави пољопривредном производњом, а то се највише односи на воћарство, током резидбе и бербе буде ангажован велики број сезонских радника који до сада нису имали никакву правну заштиту. Доношењем и применом Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима, они ће сада бити здравствено и пензијско-инвалидски осигурани за период за који су ангажовани, рекао је он и додао да су овим законским прописима сезонски радници правно заштићени.

Предавач Душан Радовановић из НАЛЕД-а говорио је о самом Закону и обавазама послодаваца који ангажују сезонске раднике.

-Сезонске послове могу да обављају лица уз новчану накнаду, пензионери, студенти, страни држављани, лица која су корисници породичне пензије под одређеним условима и лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање. Радник не може да буде ангажован више од 120 радних дана у календарској години на сезонским пословима код једног послодавца. Када прође 120 радних дана, радник може да буде ангажован исто толико дана код другог послодавца, рекао је Радовановић и додао да су овим законским прописима тачно прописане обавезе и права послодаваца и радника који су ангажовани на сезонским пословима.

Говорећи о накнади за рад, он је подвукао да најнижа цена по сату радног ангажовања износи 155,30 динара, да су радници здравствено осигурани за случај повреде на раду и код професионалних болести.

-Пошто је ове године минимална основица за доприносе 23.921 динар, послодавац за једног сезонског радника на име доприноса дневно треба да уплати 303 динара, речено је на предавању.

Радовановић је посебно нагласио да сваки послодавац, пре самог ангажовања радника, има обавезу да га упозна са свим условима рада, очекиваном трајању ангажовања, условима за безбедност и здравље на раду, дневно и недељно радно време и висину накнаде за рад без припадајућег пореза и доприноса.

Контролу запошљавања сезонских радника врши Пореска управа, пољопривредна инспекција и инспекција рада, свака у оквиру својих надлежности

Овом предавању присуствовали су и запослени у Одељењу за пољопривреду Градске управе Прокупља и њихове колеге из Блаца, као и саветодавци из Пољопривредно стручне и саветодавне службе у Прокупљу.

Буди први са коментаром

Оставите коментар

Ваша емаил адреса неће бити објављена


*