Подношење пријава за утврђивање накнаде за заштиту животне средине до 31. јула

Рок за подношење пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине је 31.јули, саопштено је из Одељења локалне пореске администрације Градске управе у Прокупљу.
Како је истакнуто, обвезник накнаде за заштиту и унапређење животне средине дужан је да поднесе пореску пријаву са подацима од значаја за утврђивање накнаде органу јединица локалне самоуправе у чијој су надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода, до 31.јула сваке године за коју се утврђује накнада.
Тако су утврђене и новчане казне за обвезнике који до одређеног датума не поднесу пријаве.
У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се правно лице, предузетник у висини од 10.000 до 500.000 динара, за радње, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара ако обвезник накнаде не достави прописани образац, односно пријаву или достави непотпун образац, односно пријаву, као и обрасце уз обрачун накнаде, или образац, односно пријаву која садржи нетачне податке.

Образац, односно пријавa са подацима за утврђивање накнаде може се преузети на званичној интернет страници Града Прокупља.

Буди први са коментаром

Оставите коментар

Ваша емаил адреса неће бити објављена


*