Заједно до најбољих културних садржаја за грађане Прокупља

Члан Градског већа Прокупља задужена закултуру, Милица Ерић, одржала је састанак садиректорима установа културе, на којем серазговарало о изради нацрта буџета, плановимаи програмима за наредну годину.

Све установе културе благовремено судоставиле своје финансијске планове и програмерада за наредну годину, у циљу израде реалног и што квалитетнијег буџета. На овом састанку, разговарали смо о реалним потребама установакултуре, као и о евентуалним изменама и допунама њихових планова и програма. Циљ једа заједно дођемо до најбољих решења и одредимо приоритете, изјавила је већница Ерићи истакла да су установе културе у Прокупљуостваривале до сада изузетно добру сарадњу и да је овај састанак још један помак, у циљукреирања квалитетног буџета и обезбеђивањашто бољег културног садржаја у нашем граду.

Директор Историјског архива Топлице, МиланСтојановић, овом приликом је истакао да ћепоред редовних активности, у наредној годиниприоритет бити завршетак адаптације зградеАрхива.

Надамо се да ћемо уз помоћ локалнесамоуправе и Министарства културе успети дазавршимо адаптацију зграде и да ова установа   добије изглед онакав какав јој и приличи, истакаоје Стојановић.

Да ће наредна година бити година инвестиција, потврђују и наводи директора Народног музејаТоплице.

Примарни циљ у наредној години нам језавршетак реконструкције  и адаптације зградеМузеја. Доста тога је урађено у овој години, остало је још да се заврши уградња системапротивпожарне заштите, као и реконструкцијазграде на неолитском налазиштуПлочник“, рекао је директор Музеја Дарко Жарић.

Поред редовних активности у Културнообразовном центруТоплица“, усмерених наспровођење и проширење радионица, премаречима директорке ове установе, ЉиљанеКрасић, у току је израда пројектне документацијеза реконструкцију зграде површине 450 метараквадратних, у оквиру које ће бити урађенепотпуно нове инсталације, као и енергетскаефикасност, како би се обезбедили што бољиуслови за рад установе.

Са културом се почело, а наредних данаградоначелник, заменик, чланови Градског већаодржаће овакве састанке са представницимадругих установа, институција, предузећа, спортских удружења, невладиних организација, медија, месних заједница. Циљ је да свикорисници буџета дају своје предлоге, поразговарају са представницима Града, разменемишљења и активно учествују у изради нацртаОдлуке о буџету Града Прокупља за 2019.годину.

Буди први са коментаром

Оставите коментар

Ваша емаил адреса неће бити објављена


*