Отпочели радови по једном од најважнијих пројеката

Општина Прокупље у партнерству саДруштвом РомаПрокупљереализује пројекатПобољшани услови живота Рома у Прокупљукоји ће пружити подршку најугроженијим ромским породицама у насељу Мала Губа. Заштитом ромског насеља Мала Губа од поплава, односно изградњом насипа и регулацијом Стражавачкереке и реке Топлице, као и обезбеђивањем стамбених објеката за породице које живе у непосредној близини oвих двеју река, утиче се на побољшање начина животаједне од најугроженијих група у Србији (Рома).

Кроз пројекат пројектни партнери ће радити на заштити од плављења кућа у насељу Мала Губа регулацијомречних корита Стражавачке реке у делу улива у реку Топлицудужини од 167 метара) и Топлицедужиниод 221 метра), као и чишћење речног корита реке Топлицеу дужини од 600 метара. Насеље Мала Губа је у поплавама 2010, 2014. и 2018. године претрпело велику материјалну штету, а изведеним радовима Општина Прокупље ће спречити даље плављење насеља Мала Губаи угрожавање живота људи који ту живе, као и индустријске зоне која се налази у непосредној близини.

Општина Прокупље ће кроз пројекат најугроженијим ромским породицама у насељу Мала Губа обезбедити квалитетне стамбене објекте који ће им бити дати на коришћене до краја реализације пројекта.

Вредност пројектаПобољшани услови живота Рома у Прокупљује 151.919.471,836 динара, што је једна од највећих донација коју је Општина Прокупље добила, а наведене пројектне активности финансиране су средствима Европске уније уз суфинансирање Владе Републике Србије, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Радови на Стражавачкојреци и Топлици финансијски су помогнути од Јавногводопривредног предузећаСрбијаводе”.

 

Буди први са коментаром

Оставите коментар

Ваша емаил адреса неће бити објављена


*