Изазови адолесценције – некада и сада

О разлици између некадашњих адолесцената и данашње адолесценције често коментаришемо у негативној конотацији и препознајемо као јаз генерација. Између адолесценције сваког од вас који читате овај чланак и адолесцената данашњице без сумње постоје специфичне разлике.

Сваком од вас се десило да посматрајући, контактирајући и радећи (ако вас професија веже за ту популацију), пратећи развој, рад, склоност, ритам живота данашњег адолесцента, да пореди, мери, приговара, критикује, чинећи све то чешће, него да позитивно о њима говори, ако се упореди са оном адолесценцијом некад.

Друштвена средина нуди младима објекте и обрасце понашања, системе вредности, моралне норме, ставове према добру и злу, народу, нацији, полности, једном речју обрасце односа према свету. Друштвени обрасци се прихватају, затим индивидуализују, након чега постају унутрашњи део стварности младе особе. На другом крају медаље, индувидуалне датости унутрашњег света сваког појединца се пројектују у друштвену стварност и асимилују у друштвену заједницу. У овом узајамном међудејству, индувидуализације друштвених и друштвенизације индувидуалних карактеристика, обликује се унутрашња и спољашња стварност младих.

Тешко је рећи ко на кога више утиче.

Поставља се питање шта је у садашњем стању психолошког функционисања младих прогресивно, а шта регресивно? Вероватно не постоји  одговор на ово питање.

Примарна породица још увек је битан фактор за развој личности адолесцента и његов је мотивациони покретач. Према породици адолесцент некад постепено испољава грубост, док му некад насупрот тога породица даје сигурност, проналазећи у њима доброту, неко устаљено породично пријатељство, породичност, обичајност, културолошко и традиционално предање.

Шта нам се посебно намеће као тема за рамишљање? Која су то питања којим се баве млади данашњице?

Теме дипломских радова студената психологије у Србији најчешће су испитивање ставова и стереотипа. Проеравају се ставови студената према родитељима, хомосексуалцима, партнерском везивању, браку, веза између квалитета брака родитеља и селф концепта, полним стреотипима, починиоцима насиља. Важне су теме испитивања ставова према конзумирању алкохола и психоактивних супстанци (ПАС).

Фактори средине често имају снажно дејство, било позитивно, било негативно, иако је ово друго чешће. Драматичне промене реалитетне стварности, разни видови спољне и унутрашње репресије, како на нивоу државе, тако и на нивоу групе, атмосфера страха и угрожености, све већа економска стрепња, све мање могућности запослења, све су то појаве које су интезивирале и компликовале проблеме. Таква стварност дуготрајно и снажно делује на младе, што можда и прати избор тема за дипломски рад.

Хронична изложеност стресорима представља проблем и у психотерапији. Услови који су неопходни да се помогне младој особи у терапији, поред професионализма, су и емпатија, добро теоријско знање и, још више, богато лично искусто и искуство из праксе.

Буди први са коментаром

Оставите коментар

Ваша емаил адреса неће бити објављена


*